menumobil
Domů  >  Poptávka

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Ozveme se vám do 24 hodin, společně probereme vaše požadavky
Do 48 hodin získáte cenovou nabídku
Nabídku zpracovává technický specialista VEKRA vám na míru

 
 
Kdo jsem?
soukromý zákazník / fyzická osoba

developer / stavební firma / bytové družstvo

O co mám zájem?
 
okna a vchodové dveře
 
interiérové dveře
 
Venkovní a vnitřní stínění, sítě proti hmyzu, garážová vrata - poptávám dodatečně a již mám okna VEKRA
(Tyto prvky nelze dodat samostatně k oknům jiných výrobců)

 
Údaje označené * jsou povinné
?
Adresa stavby:
Zadejte adresu svého bydliště *
Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: * ?
E-mail: *
Adresa bydliště:
Ulice: *
Čp: *
Město: *
PSČ: ?
Neznám PSČ zadám název obce
Zadejte PSČ obce, kam chcete okna/vchodové dveře *
PSČ stavby: ?
Neznám PSČ zadám název obce
 
 

 
 
Nejpozději následující pracovní den se Vám ozveme.


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků VEKRA dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.