menumobil
Domů  >  Poptávka

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Ozveme se vám do 24 hodin, společně probereme vaše požadavky
Do 48 hodin získáte cenovou nabídku
Nabídku zpracovává technický specialista VEKRA vám na míru
 

 
Údaje označené * jsou povinné
?
Adresa bydliště:
Zadejte PSČ obce, kam chcete okna/vchodové dveře *
?
Neznám PSČ zadám název obce
Nahrát soubory (nákres oken, stavby apd.) velikost jednoho souboru max. 5 Mb
Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: * ?
E-mail: *
Adresa bydliště:
Ulice: *
Čp: *
Město: *
PSČ: ?
Neznám PSČ zadám název obce
Zadejte PSČ obce, kam chcete okna/vchodové dveře *
PSČ stavby: ?
Neznám PSČ zadám název obce
Poznámka:
Soubor:
Nahrát soubory (nákres oken, stavby apd.) velikost jednoho souboru max. 5 Mb
(možnost připojit nákres oken, stavby apod.)
Nejpozději následující pracovní den se Vám ozveme.
potřebuji interiérové dveře potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu jsme bytové družstvo nebo stavební firma
potřebuji interiérové dveře
potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu
jsme bytové družstvo nebo stavební firma


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků VEKRA dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.