Kalkulace a zaměření zdarma
značkové prodejny otevřeny i v sobotu
volejte 800 777 666
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA
Uveďte kontakt, ozveme se Vám

Nezávazná poptávka

design
Uveďte kontakt, ozveme se Vám
 

 
(možnost připojit nákres oken, stavby apod.)
?
Zadejte PSČ obce, kde bydlíte.
? Neznám PSČ zadám název obce
Zadejte PSČ obce, kam chcete okna/dveře.
? Neznám PSČ zadám název obce
Vyberte soubory
Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: * ?
E-mail: *
Adresa bydliště:
Ulice: *
Čp: *
Město: *
PSČ bydliště: ?
Neznám PSČ zadám název obce
Zadejte PSČ obce, kam chcete okna/dveře.
PSČ stavby: ?
Neznám PSČ zadám název obce
Poznámka:
Soubor:
Vyberte soubory
(možnost připojit nákres oken, stavby apod.)
Nejpozději zítra se Vám ozveme.
Pro zpracování nabídky je nutné uvést všechny údaje označené *, jinak není možné nabídku připravit

Vím, co chci

design
Znám počet a orientační rozměry
oken a vchodových dveří,
vyplním je přímo do formuláře.
Do 48 hodin víte přesnou cenu.
vyplnit formulář
potřebuji interiérové dveře potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu jsme bytové družstvo nebo stavební firma
potřebuji interiérové dveře
potřebuji stínění nebo sítě proti hmyzu
jsme bytové družstvo nebo stavební firma


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků VEKRA dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
x